Podmienky prenájmu

Prečítajte si podmienky prenájmu auta a časté otázky naších zákazníkov.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

+DOKLADY POTREBNÉ K PRENÁJMU
  Fyzické osoby:

 • Občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • Vodičský preukaz sk. B, platný minimálne 1 rok
 • Požadovaný vek vodiča je podľa druhu vozidla, minimálne však 20 rokov

 • Právnické osoby:

 • Výpis z obchodného registra
 • Občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
 • Plná moc od štatutárneho zástupcu v prípade podpisu zmluvy inou osobou
+PLATOBNÉ PODMIENKY
 • Nájom a finančná zábezpeka je splatná pred prevzatím vozidla v hotovosti alebo vkladom na účet. Finančná zábezpeka sa pohybuje od 100-300 EUR záleží od typu prenajatého vozidla.Pri vrátení nepoškodeného, dotankovaného a čistého vozidla Vám bude celá suma zábezpeky vrátená.
 • Právnické osoby s uzavretou rámcovou zmluvou finančnú zábezpeku v prípade dohody neskladajú.
+CENY PRENÁJMU
 • Minimálna dĺžka prenájmu je 1 deń/24 hodín od prevzatia vozidla
 • V prípade prekročenia tejto doby o viac ako 90 minút sa účtuje ďalší plný deň prenájmu
+ČO JE ZAHRNUTÉ V CENE PRENÁJMU?
 • Povinné zmluvné poistenie
 • Plný servis (pravidelná údržba vozidla)
 • Pneumatiky podľa ročného obdobia
 • Diaľničná známka v rámci SR
+DOPRAVNÁ NEHODA ALEBO TECHNICKÁ PORUCHA
 • V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne technickom probléme alebo dopravnej nehode nás ihneď kontaktujte na telefónnom čísle: 0917 248 788
 • V prípade dopravnej nehody je nutné privolať aj dopravnú políciu a zapísať si údaje o ďalších účastníkoch dopravnej nehody
+CESTA DO ZAHRANIČIA
 • Vstup do krajín EU je povolený
 • Vstup s prenajatým vozidlom nie je povolený do krajín: Albánsko, Srbsko, Čierna Hora, Ukrajina, bývalé štáty ZSSR, bývalé štáty Juhoslávie s výnimkou Slovinska a Chorvátska
 • Diaľničné a cestné poplatky v zahraničí si plne hradí nájomca vozidla
+ČISTENIE VOZIDLA
 • Vozidlá sú odovzdávané vyčistené a umyté
 • Všetky vozidlá sú nefajčiarske
 • V prípade vrátenia nadmerne znečisteného vozidla / cigaretový zápach, účtujeme zmluvnú pokutu 150 Eur s DPH
 • Pristavenie VOZIDLA MIMO pobočky na ul.Partizánska č.1580/2 , Bánovce nad/B. cena za 1km 0.50.-Eur s DPH
 • V prípade požiadavky zabezpečíme pristavenie (alebo prevzatie) vozidla aj mimo pobočiek (napr. na letiskách)